Ervaring

Mijn brede interesse in verschillende kunstvormen heeft geresulteerd in diploma’s in de uitvoerende kunsten, pedagogiek, en critical writing van zowel Europese instellingen als Amerikaanse universiteiten. De minor in pedagogiek die ik naast mijn doctor’s graad in piano performance heb behaald, heeft me de gelegenheid gegeven om deze drie passies in mijn leven echt samen te brengen. Ik heb hierdoor een goede basis om op terug te vallen als docent, zowel op vak-technisch, analytisch en pedagogisch gebied.
Mijn studenten en collega’s hebben mij leren kennen als een enthousiaste docent met veel liefde voor haar vak en compassie voor haar leerlingen. Andere kwaliteiten die zij naar voren hebben gebracht zijn: geduld, beschikbaarheid, een goede voorbereiding van lesmateriaal, een innemende persoonlijkheid en creatief gebrachte lessen. Ik ben er trots op dat mijn lessen bekend staan als zowel leerzaam als leuk. Mijn focus ligt dan ook op het vinden van een balans tussen de traditionelere manier van lesgeven en een creatievere aanpak.

Comments are closed.